Home » Sản phẩm » Laptop cũ Toshiba

Laptop cũ Toshiba

Hiển thị toàn bộ 13 kết quả

 • Danh Mục: Laptop cũ Toshiba

  Laptop cũ Toshiba Satelli…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop giải trí phổ thông

  * Ưu điểm: Máy bền, màn LED, DDR3 tiện nâng cấp

  * Nhược điểm: Máy hơi to và dày

  * Năm sản xuất:

  Bảo hành: 01 tháng

  2,500,000₫ 2,450,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Toshiba

  Laptop cũ Toshiba Satelli…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop văn phòng phổ thông

  * Ưu điểm: giá rẻ, cấu hình tốt

  * Nhược điểm: thiết kế máy không đẹp

  * Năm sản xuất:

  Bảo hành: 03 tháng

  3,000,000₫ 2,940,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Toshiba

  Laptop cũ Toshiba Satelli…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop giải trí phổ thông

  * Ưu điểm: Máy bền, cấu hình khá, giá tốt

  * Nhược điểm: Kiểu dáng không đẹp

  * Năm sản xuất:

  Bảo hành: 06 tháng

  3,500,000₫ 3,430,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Toshiba

  Laptop cũ Toshiba Satelli…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 85%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop phổ thông

  * Ưu điểm: cấu hình cao trong tầm giá

  * Nhược điểm: Máy hơi dày, kiểu dáng không đẹp

  * Năm sản xuất:

  Bảo hành: 06 tháng

  3,500,000₫ 3,430,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Toshiba

  Laptop cũ Toshiba Satelli…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop giải trí phổ thông

  * Ưu điểm: Thiết kế đẹp, màn hình rộng, có cạc rời

  * Nhược điểm: dễ bị bong lớp mạ crôm ở 2 nút chuột

  * Năm sản xuất:

  Bảo hành: 06 tháng

  3,800,000₫ 3,724,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Toshiba

  Laptop cũ Toshiba Satelli…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop giải trí phổ thông

  * Ưu điểm: Thiết kế đẹp, cấu hình khá, loa tốt

  * Nhược điểm:

  * Năm sản xuất:

  Bảo hành: 06 tháng

  4,000,000₫ 3,920,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Toshiba

  Laptop cũ Toshiba Satelli…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop văn phòng phổ thông

  * Ưu điểm: cấu hình cao trong tầm giá

  * Nhược điểm: thiết kế máy không đẹp

  * Năm sản xuất: 2011

  Bảo hành: 06 tháng

  4,000,000₫ 3,920,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Toshiba

  Laptop cũ Toshiba Satelli…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 95%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop giải trí phổ thông

  * Ưu điểm: Thiết kế đẹp, cấu hình khá, loa tốt

  * Nhược điểm:

  * Năm sản xuất: 2012

  Bảo hành: 06 tháng

  4,000,000₫ 3,920,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Toshiba

  Laptop cũ Toshiba C850 (C…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên bản 100%

  * Loại máy: Laptop giải trí phổ thông

  * Ưu điểm: Máy bền, màn hình lớn, loa tốt

  * Nhược điểm:

  * Năm sản xuất: 2012

  Bảo hành: 06 tháng

  4,000,000₫ 3,920,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Toshiba

  Laptop cũ Toshiba Satelli…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên bản 100%

  * Loại máy: Laptop giải trí tầm trung

  * Ưu điểm: Kiểu dáng đẹp, loa hay, cấu hình mạnh

  * Nhược điểm: Thiết kế máy hơi dày

  * Năm sản xuất:

  Bảo hành: 06 tháng

  4,000,000₫ 3,920,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Toshiba

  Laptop cũ Toshiba C640 (C…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 85%, nguyên tem FPT

  * Loại máy: Laptop giải trí phổ thông

  * Ưu điểm: cấu hình cao trong tầm giá

  * Nhược điểm: thiết kế máy không đẹp

  * Năm sản xuất: 2011

  Bảo hành: 06 tháng

  4,000,000₫ 3,920,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Toshiba

  Laptop cũ Toshiba Satelli…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 95%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop giải trí phổ thông

  * Ưu điểm: Thiết kế đẹp, cấu hình khá, cạc rời mạnh

  * Nhược điểm:

  * Năm sản xuất: 2012

  Bảo hành: 06 tháng

  4,300,000₫ 4,214,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Toshiba

  Laptop cũ Toshiba Satelli…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 95%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop giải trí tầm trung

  * Ưu điểm: Thiết kế đẹp, cấu hình mạnh, loa tốt

  * Nhược điểm:

  * Năm sản xuất: 2012

  Bảo hành: 06 tháng

  4,500,000₫ 4,410,000₫