Home » Sản phẩm » Laptop cũ Asus

Laptop cũ Asus

Hiển thị 1–20 của 64 kết quả

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus K40IJ (Cor…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop văn phòng phổ thông

  * Ưu điểm: Độ bền cao, pin tốt

  * Nhược điểm: Thiết kế máy hơi dày, loa nhỏ

  * Năm sản xuất:

  Bảo hành: 03 tháng

  2,800,000₫ 2,744,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus K40IJ (Cor…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop văn phòng phổ thông

  * Ưu điểm: Độ bền cao, pin tốt

  * Nhược điểm: Thiết kế máy hơi dày, loa nhỏ

  * Năm sản xuất:

  Bảo hành: 03 tháng

  2,800,000₫ 2,744,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus F80Q (Core…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop văn phòng phổ thông

  * Ưu điểm: Máy bền và tốt

  * Nhược điểm: Thiết kế máy hơi dày, loa nhỏ

  Bảo hành: 03 tháng

  2,800,000₫ 2,744,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus F80Q (Core…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop văn phòng phổ thông

  * Ưu điểm: Máy bền và tốt

  * Nhược điểm: Thiết kế máy hơi dày, loa nhỏ

  Bảo hành: 03 tháng

  2,800,000₫ 2,744,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus X8AIJ (Cor…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop văn phòng phổ thông

  * Ưu điểm: Máy bền và tốt

  * Nhược điểm: Thiết kế máy hơi dày, loa nhỏ

  * Năm sản xuất: 2010

  Bảo hành: 03 tháng

  2,800,000₫ 2,744,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus X8AIJ (Cor…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop văn phòng phổ thông

  * Ưu điểm: Máy bền và tốt

  * Nhược điểm: Thiết kế máy hơi dày, loa nhỏ

  * Năm sản xuất: 2010

  Bảo hành: 03 tháng

  2,800,000₫ 2,744,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus X402CA (Ce…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên bản 100%

  * Loại máy: Laptop giá rẻ

  * Ưu điểm: Máy mỏng nhẹ, pin tốt, giá rẻ

  * Nhược điểm: Không có ổ đĩa quang

  * Năm sản xuất: 2013

  Bảo hành: 06 tháng

  3,000,000₫ 2,940,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus X402CA (Ce…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên bản 100%

  * Loại máy: Laptop giá rẻ

  * Ưu điểm: Máy mỏng nhẹ, pin tốt, giá rẻ

  * Nhược điểm: Không có ổ đĩa quang

  * Năm sản xuất: 2013

  Bảo hành: 06 tháng

  3,000,000₫ 2,940,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus X42F (Core…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop văn phòng phổ thông

  * Ưu điểm: Máy chạy mát, độ bền cao

  * Nhược điểm: Loa nhỏ

  * Năm sản xuất: 2011

  Bảo hành: 06 tháng

  3,500,000₫ 3,430,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus X42F (Core…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop văn phòng phổ thông

  * Ưu điểm: Máy chạy mát, độ bền cao

  * Nhược điểm: Loa nhỏ

  * Năm sản xuất: 2011

  Bảo hành: 06 tháng

  3,500,000₫ 3,430,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus X401A (Pen…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 95%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop phổ thông

  * Ưu điểm: Thiết kế đẹp, giá tốt

  * Nhược điểm: Không có ổ đĩa quang

  * Năm sản xuất: 2013

  Bảo hành: Liên hệ

  3,500,000₫ 3,430,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus X401A (Pen…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 95%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop phổ thông

  * Ưu điểm: Thiết kế đẹp, giá tốt

  * Nhược điểm: Không có ổ đĩa quang

  * Năm sản xuất: 2013

  Bảo hành: Liên hệ

  3,500,000₫ 3,430,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus X301A (Pen…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 95%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop phổ thông

  * Ưu điểm: Máy mỏng và nhẹ, pin tốt, giá tốt

  * Nhược điểm: Không có ổ đĩa quang

  * Năm sản xuất: 2012

  Bảo hành: 03 tháng chính hãng

  3,500,000₫ 3,430,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus X301A (Pen…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 95%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop phổ thông

  * Ưu điểm: Máy mỏng và nhẹ, pin tốt, giá tốt

  * Nhược điểm: Không có ổ đĩa quang

  * Năm sản xuất: 2012

  Bảo hành: 03 tháng chính hãng

  3,500,000₫ 3,430,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus A42F (Core…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop văn phòng phổ thông

  * Ưu điểm: Máy chạy mát, độ bền cao

  * Nhược điểm: Loa nhỏ

  * Năm sản xuất: 2011

  Bảo hành: 06 tháng

  3,800,000₫ 3,724,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus A42F (Core…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop văn phòng phổ thông

  * Ưu điểm: Máy chạy mát, độ bền cao

  * Nhược điểm: Loa nhỏ

  * Năm sản xuất: 2011

  Bảo hành: 06 tháng

  3,800,000₫ 3,724,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus A42F (Core…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop phổ thông

  * Ưu điểm: Máy chạy mát, độ bền cao, thời hạn bảo hành dài

  * Nhược điểm:

  * Năm sản xuất:

  Bảo hành: 06 tháng

  3,900,000₫ 3,822,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus A42F (Core…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop phổ thông

  * Ưu điểm: Máy chạy mát, độ bền cao, thời hạn bảo hành dài

  * Nhược điểm:

  * Năm sản xuất:

  Bảo hành: 06 tháng

  3,900,000₫ 3,822,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus X44H (Core…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop phổ thông

  * Ưu điểm: Máy chạy mát, độ bền cao, thời hạn bảo hành dài

  * Nhược điểm:

  * Năm sản xuất:

  Bảo hành: 06 tháng

  4,000,000₫ 3,920,000₫

 • Danh Mục: Laptop cũ Asus

  Laptop cũ Asus X44H (Core…

  Thông tin

  * Mô tả: Laptop cũ, hình thức 90%, nguyên tem hãng

  * Loại máy: Laptop phổ thông

  * Ưu điểm: Máy chạy mát, độ bền cao, thời hạn bảo hành dài

  * Nhược điểm:

  * Năm sản xuất:

  Bảo hành: 06 tháng

  4,000,000₫ 3,920,000₫